Đặt tiệc theo yêu cầu : Sinh nhật, hội nghị , tân niên, tất niên, báo hỷ, thôi nooii, trà chiều,..